Forex-YouCan_BanCoThe

CADCHF lên trong ngắn hạn

Giá lên
FX:CADCHF   Canadian Dollar/Swiss Franc
Giá đã hồi về Vùng mua chính của D1 và H4
H1 thể hiện lực xuống yếu dần và nhiều lần giá bị bật lên từ Vùng mua chính này.
Nhận định giá sẽ lên ít nhất đến vùng 0.72290
Buy Limit: 0.71714
SL: 0.71514
TP: 0.72290

Để tham khảo điểm vào lệnh và xem video nhận định thị trường hàng ngày mời các bạn theo dõi Forex-You Can tại:
👉 Group Telegram: https://t.me/chat_forexyoucan
👉 Kênh Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCwV6kkQuE3VDR-lNvnOFMMQ