Sanforex-com

CADCHF đang hình thành mô hình là Cờ

FX:CADCHF   Canadian Dollar/Swiss Franc
CADCHF đang hình thành mô hình là Cờ hình thành 5 sóng nhỏ ABCDE trung khung H1
Nếu giá đóng cửa dưới -.68196, tiếp tục sell xuống. Giá hiện tại đang chạm vùng hỗ trợ
Nếu giá phá lên trên lá cờ, đóng cửa vùng 0.68688 tiếp tục buy lên theo xu hướng.

Mình sẽ theo dõi biểu đồ này và cập nhật ngay khi có tín hiệu vào lệnh.

Ý tưởng liên quan

Bình luận