EganNguyen

CAD/CHF???

Giá xuống
FX:CADCHF   Canadian Dollar/Swiss Franc
đây là mô hình theo phân tích của mình. Mọi người cho ý kiến với. hiện tại mình đang Sell giá 0.750
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.