nguoivietnam2006

CADCHF

Giá lên
OANDA:CADCHF   CAD/CHF
mô Hình Vai Đầu Vai.Phá đc vai phải và quay về test thành công.Entry theo EMApullback H1 và H4
TP và SL như hình.R=2
Giao dịch được đóng thủ công: close order..CADCHF bước vào vùng sideway.Chờ các tin hiệu tiếp theo.