Forex-YouCan_BanCoThe

CADCHF

Giá xuống
Forex-YouCan_BanCoThe Pro+ Cập nhật   
FX:CADCHF   Canadian Dollar/Swiss Franc
CADCHF mình nhận định giá còn xuống tiếp.

- H1 hiện tại đang là xu hướng giảm, khả năng cao giá sẽ tiếp tục đi xuống đáy của H4 bên dưới.

Mình sẽ chờ giá hồi về một trong 2 vùng sau để tìm cơ hội sell xuống. Tuy nhiên mình sẽ ưu tiên canh vùng thứ nhất - vùng đáy trước đó hơn do đây trùng với vùng fibo 0.5 - 0.16 nên có khả năng năng là 1 vùng bán đẹp

Khi đủ điều kiện mình sẽ cập nhập lên kênh để các bạn tham khảo.
Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng Forex - You Can.

Lưu ý: Đây là nhận định dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình, không phải là lời khuyên đầu tư. Mong các bạn dùng để tham khảo và chỉ nên theo khi thấy phù hợp với nhận định của các bạn!
Bình luận:
Cặp này mình vẫn kỳ vọng giá sẽ đi theo nhận định nên mình sẽ chờ giá hồi lên 1 trong 1 vùng mình đã đánh dấu để tìm cơ hôi sell xuống.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.