tradafx

Đợi phá vỡ Key level và xác nhận xu hướng giảm với CADCHF

Giá xuống
OANDA:CADCHF   CAD/CHF
Khung thời gian 4 giờ.
Cấu trúc xu hướng giảm lớn.
Tại vùng hỗ trợ Fibonacci 61.8% của động thái giảm lớn trước đó xuất hiện tín hiệu phân kỳ.
Tại đây có thể chờ giá phá vỡ Key level và tín hiệu xác nhận xu hướng giảm và tiếp tục bán CADCHF .
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 0.71000.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.