votiensanh

CadChf Mua lên

Giá lên
OANDA:CADCHF   CAD/CHF
Chiến lược sử dụng : Dao găm
Thời điểm quan sát : 14h 23/02/2022
Hạn hiệu lực : trong ngày

Cách thức vào lệnh :
Vốn : Sử dụng 3% vốn
Số lệnh : Chia làm 3 lệnh nhỏ
Mở 3 lệnh Buy ( như hình mô tả )

2 lệnh dừng lỗ ngắn , 1 lệnh dừng lỗ xa
Điều kiện vào lệnh : Có nến H4 đóng cửa trên mức giá 0.72350 ta mở 3 lệnh BUY
Chốt lời và dừng lỗ như hình .

Tiên Sanh Forex - Kẻ săn Cá Mập

"Đám đông không tốt cũng không xấu
Nhưng họ chỉ là quân tốt trên bàn cờ"
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.