dinhchien

CADCHF - Giảm tiếp xuống sóng 5 Elliot

Giá xuống
FX:CADCHF   Canadian Dollar/Swiss Franc
Đã đạt sóng 3 mục tiêu 2. Hiện tại quy luật giảm rất ổn định.
>>> Kỳ vọng giảm tiếp đến sóng Elliot 5 mục tiêu 3.
* Chúc may mắn.