dinhchien

CADCHF - H4 đã xuất hiện tín hiệu giảm

Giá xuống
FX:CADCHF   Canadian Dollar/Swiss Franc
* 50% khi dự đoán hình từ quá khứ.
- Weekly: hình Búa
- Daily: 3 nến giảm liên tiếp
- H4: Hệ thống báo Sell.
Bình luận: Dời top loss