Hieu_vu

CADCHF Bán ra

Giá xuống
FX:CADCHF   Canadian Dollar/Swiss Franc
CADCHF đang tới vùng cản mạnh tại 0.701 khuyến nghị nên bán ra cắt lỗ tại 0.704 và chốt lại tại 0.690

Phân tích của tôi chỉ mang tính chất tham khảo. Chúc các bạn kiếm được nhiều tiền !!!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.