haokiethatinh

PHÂN TÍCH CADUHF

Giá lên
FX:CADCHF   Canadian Dollar/Swiss Franc
Cặp tiền tệ CADCHFgia dường như đi ngang side way 15 cây nến, chờ hết cây nến ngày hôm nay 30/08 sẽ cho anh em tín hiệu mua hoặc bán. Theo nhận định riêng của mình thì giá sẽ tăng tiếp trong tuần tới. Cây nến ngày cuối cùng của phiên cuối cùng của tháng 8 sắp vượt ra khỏi hộp Gann .
Hãy chờ tín hiệu mua khi cây nến hình thành thoát ra ngoài hẳn hộp chữ nhật,
Khuyến nghị: Buy CAD/CHF trong phiên đầu cho tuần sau, tuần đầu tháng 09/2019