FX:CADCHF   Canadian Dollar/Swiss Franc
CADCHF mình nhận định giá sẽ đi lên trong thời gian tới.

- Khung ngày giá đã bị bật lên tại vùng mua chính, đồng thời cũng xuất hiện phân kỳ tăng tại khu vực này.
- H1 giá đã tạo cấu trúc tăng, phá lên trên vùng bán chính của con sóng trước đó.

Nhận định, mình sẽ chờ giá hồi về để có 1 lệnh với RR tốt nhất nên mình sẽ đặt buy limit với em này, SL mình để 23 pip.
ET 0.71429
SL 0.71199
TP 0.72122

Khi đủ điều kiện mình sẽ cập nhập lên kênh để các bạn tham khảo.
Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng Forex - You Can.

Lưu ý: Đây là nhận định dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình, không phải là lời khuyên đầu tư. Mong các bạn dùng để tham khảo và chỉ nên theo khi thấy phù hợp với nhận định của các bạn!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.