URIFX

CADCHF: Theo trend, bán

Giá xuống
OANDA:CADCHF   CAD/CHF
22 lượt xem
0
D1: Chúng ta dễ dàng thấy PA break Channel. Gía hồi về.
H1: Cũng sell trên channel của 30m. Cặp này có thể sell dài dài.