dinhchien

CADCHF - Giảm tiếp H4

Giá xuống
FX:CADCHF   Canadian Dollar/Swiss Franc
* 50% khi đoán hình từ quá khứ.
- Chúc may mắn.