TungDollarBillionaire

đợi hồi về rồi sell cad/chf

FX:CADCHF   Canadian Dollar/Swiss Franc
đợi hồi về rồi sell cad/chf , mục tiêu có thể là 3 mức như trong hình
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.