dinhchien

CADCHF - tăng tiếp vùng sóng H4 (sóng đối xứng)

Giá lên
FX:CADCHF   Canadian Dollar/Swiss Franc
Nhìn bên trái, retracement lớn nhất đã bị phá vỡ ở mức Fibonacci Extension 120%.
Hiện tại, CADCHF có quy tắc thoái lui ở sóng 2.
Do đó, tôi dự đoán CADCHF sẽ tăng trở lại từ sóng 4 lên sóng 5.
Mục tiêu 1: 38.2 (61.8) 0.74582
Mục tiêu 2 là tại Garley (78,6) 0,75100
Dừng lỗ: 120% mở rộng 0.73685

Look left, the biggest retracement was broken at 120% Fibonacci Extension .
At the present, CADCHF has a rule retracement at the wave 2.
Thus, I predict CADCHF will up again from the wave 4 to wave 5.
Target 1: 38.2 (61.8) 0.74582
Target 2 is at Garley (78.6) 0.75100
Stop loss: 120% extension 0.73685
Bình luận: dời stop loss tại 120fibo extension, dương 59 bibs

Bình luận