Sinvestvn

Mô hình Vai Đầu Vai của CADCHF.

Giá lên
FX:CADCHF   Canadian Dollar/Swiss Franc
Giao dịch theo mô hình Vai Đầu Vai trên khung H4.