iC3tea

CADCHF tiếp tục xu hướng tăng

Giá lên
OANDA:CADCHF   CAD/CHF

Sau 1 tuần điều chỉnh giá, CADCHF thể hiện xu hương tăng vẫn còn tiếp diễn.
BUY trong vùng 0.767 - 0.771
TP @ 0.782
SL @ 0.759
Bình luận: Chuyển SL về BE
Bình luận: Cơ hội để vào thêm lệnh
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Bình luận: 130 pips