URIFX

@CADHKD #WaveC / Wave3 => Mua trong tuần tới

Giá lên
OANDA:CADHKD   CAD/HKD
========= Kế hoạch ========
tw = Wave 3
Strategy: đánh MKT order hoặc chờ breakout rồi enter nhưng phải giữ R:R >= 1:1
fx = CADHKD
sl = 5.8996
ptT = trend line
pfT = trend line

========= Ký Hiệu ========
Target Wave = tw
Stop Loss = sl
Protect Target = ptT
Profit Target = pfT

P/S: Mình viết văn không hay nên mình giữ "ý tứ" của mình trên chart. Anh em có thể comment để trao đổi thêm.
Giao dịch đang hoạt động: