willfx_vn

CADJPY> Cơ hội BÁN

Giá xuống
OANDA:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
Dựa vào phân tích topdown . Chúng tôi thấy rằng CADJPY đang ở thế có cơ hội BÁN xuống

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.