willfx_vn

CADJPY> Cơ hội BÁN

Giá xuống
OANDA:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
Dựa vào phân tích topdown . Chúng tôi thấy rằng CADJPY đang ở thế có cơ hội BÁN xuống