URIFX

CADJPY: Bán đoạn cuối của trend giảm

Giá xuống
URIFX Cập nhật   
OANDA:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
D1: Chúng ta thấy giá giảm mạnh và consolidate ngày thứ 3 liên tục => giả định rằng, giá không hồi ngay mà 2 lực mua-bán vẫn cân bằng nhau. Cơ hội ở đây là giá sẽ lên và xuống xoay quanh 1 vùng giá.

30m: Chúng ta hoàn toàn có thể mong chờ hình mẫu end wedge (hay còn gọi là Ending Diagonal )

Kế hoạch: bán 2% wave 5.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.