URIFX

CADJPY: Bán đoạn cuối của trend giảm

Giá xuống
OANDA:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
D1: Chúng ta thấy giá giảm mạnh và consolidate ngày thứ 3 liên tục => giả định rằng, giá không hồi ngay mà 2 lực mua-bán vẫn cân bằng nhau. Cơ hội ở đây là giá sẽ lên và xuống xoay quanh 1 vùng giá.

30m: Chúng ta hoàn toàn có thể mong chờ hình mẫu end wedge (hay còn gọi là Ending Diagonal )

Kế hoạch: bán 2% wave 5.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu