MyFriendFun

CADJPY canh hồi nhẹ để bán xuống

OANDA:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
CADJPY canh hồi nhẹ để bán xuông
đây là chiến lược tham khảo hãy quản lý số tiền của bạn thật chặt nhé

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.