nhinguyenminh1

SHORT CADJPY 4/29/2022

Giá xuống
CAPITALCOM:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
giá phản ứng với key level 4 lần, cấu trúc thị trường trên khung thời gian lớn dần lộ rõ, thiên về cấu trúc BULL TRAP trên khung M320
Vào lệnh SHORT theo mô hình 4 đỉnh

*Để thoả mãn cấu trúc BULLTRAP, giá phải ào xuống nhanh và mạnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.