tradewithme99

Keylevel CADJPY: Chờ bán

Giá xuống
FX:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
Keylevel CADJPY: Chờ bán
Key tăng bị phá
Chờ bán tại key đỏ

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.