SonPriceAction

Sell limit CADJPY

Giá lên
OANDA:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
Xuất hiên 1 falsebreak đẹp trên D1, sell limit cặp CADJPY để có 1 R;R tốt