DuyphongFX88

Cơ hội BUY CADJPY

Giá lên
DuyphongFX88 Cập nhật   
OANDA:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
Cơ hội buy CADJPY với RR 3:1 khá tốt, nhanh tay nắm bắt cơ hội nào
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.