DuyphongFX88

Cơ hội BUY CADJPY

Giá lên
OANDA:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
Cơ hội buy CADJPY với RR 3:1 khá tốt, nhanh tay nắm bắt cơ hội nào
Đóng lệnh: dừng lỗ