DatTong

CADJPY, Bán

Giá xuống
DatTong Premium Cập nhật   
FX:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
- D1 xuất hiện cây nến đảo chiều
- H4: giá test cản cho giá đi xuống
--> Bán
Bình luận:
Move stoploss to entry !
Bình luận:
Profit 70pip, Close 1/2 volume !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.