Anhthuc

Phân tích xu hướng CADJPY - H1 - ngày 20/08

Giá xuống
OANDA:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
CADJPY đã break kênh giá tăng, cho thấy lực mua không còn tiếp diễn.
Kỳ vọng giá hình thành vai phải tại vùng 80.2, hoàn thành mô hình Vai - Đầu - Vai, giảm tương đối trong hôm nay.
Giá sẽ giảm mạnh khi break đường neckline tại 70.9

Mục tiêu giá về lại vùng hỗ trợ 70.4