SinvestFX

CHiến lược CADJPY 26/3 - SinvestFX

Giá xuống
FX:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
CADJPY đang đi ngang trong vùng 73.87 - 78.37. Vùng kháng cự 78.37 cũng là điểm chốt lời của team "lấp gap" vì vậy có thể giá sẽ quay về vùng hỗ trợ phía dưới 73.87.
Tại vùng 78.37 cũng đã xuất hiện nến bao trùm giảm H4. => Sell CADJPY giá hiện tại, SL 79.00, TP 74.00.


🌏 sinvest.online - website chia sẻ kiến thức Forex có tâm

✅ EXNESS: sinvest.online/go/exness
✅ ICMARKETS: sinvest.online/go/icmarkets
✅ XTB: sinvest.online/go/xtb
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.