OANDA:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
Chiến lược sell