URIFX

@USDJPY #HS => Canh sell khu vực giá vai phải

Giá xuống
OANDA:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
USDJPY có tín hiệu đuối khi bull lên ở wave trước, wave tiếp theo có năng lượng hơn và hồi về 1 wave. Chúng ta đang ở wave hồi này, hy vọng nó là correction ABC với AB=CD

========= Kế hoạch ========
Strategy: Sell Limit
tw = Wave 3/C sau ABC
sl = 91.837
ptT = trend line
pfT = trend line