DvDfx27

CADJPY XUỐNG TIẾP TẠI SAO KHÔNG?

Giá xuống
DvDfx27 Cập nhật   
FX:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
Bình luận:
Nến kết thúc ngày vẫn là nến giảm (high clsoe range candle) ta có thể tiến hành bán xuống dựa vào nến này.
Bình luận:
Bình luận:
Volume tạo đỉnh của sóng hồi về giảm,theo hệ thống đẩy của Elder ta đã có thể bán.
Bình luận:
Bình luận:
Đã hit SL do tin GDP của CAD tăng
19:30 CAD Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Tháng 1) 0.3% 0.1% -0.1%
----> xu hướng giảm vẫn không đổi,chờ tín hiệu re-entry.
Bình luận:
Đã xuất hiện nến tăng nằm hoàn toàn trên nến tín hiệu nên setup thất bại ----> ko tiến hành re-entry.Chờ giá phản ứng với trendline và ngưỡng kháng cự 84.065.
Bình luận:
GIÁ ĐÃ PHÁ TRENDLINE NHƯNG MOMENT ĐÃ CHỮNG LẠI,TÍN HIỆU BÁN XUỐNG KHI GIÁ PHÁ VỠ VÙNG CONGESTION NHƯNG THẤT BẠI.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.