DvDfx27

CADJPY XUỐNG TIẾP TẠI SAO KHÔNG?

Giá xuống
FX:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
Bình luận: Nến kết thúc ngày vẫn là nến giảm (high clsoe range candle) ta có thể tiến hành bán xuống dựa vào nến này.
Bình luận:
Bình luận: Volume tạo đỉnh của sóng hồi về giảm,theo hệ thống đẩy của Elder ta đã có thể bán.
Bình luận:
Bình luận: Đã hit SL do tin GDP của CAD tăng
19:30 CAD Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Tháng 1) 0.3% 0.1% -0.1%
----> xu hướng giảm vẫn không đổi,chờ tín hiệu re-entry.
Bình luận: Đã xuất hiện nến tăng nằm hoàn toàn trên nến tín hiệu nên setup thất bại ----> ko tiến hành re-entry.Chờ giá phản ứng với trendline và ngưỡng kháng cự 84.065.
Bình luận: GIÁ ĐÃ PHÁ TRENDLINE NHƯNG MOMENT ĐÃ CHỮNG LẠI,TÍN HIỆU BÁN XUỐNG KHI GIÁ PHÁ VỠ VÙNG CONGESTION NHƯNG THẤT BẠI.