LHBB

CADJPY- 26/12/2019 -Chuẩn bị cho sell dài hạn

Giá lên
FX:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
Kịch bản hiện tại của CADJPY vẫn đang nằm trong trend tăng ngắn hạn của tuần

Kịch bản vào lệnh:
  • Buy limit 82.4 SL : 81.45 TP 84.3

    - Sau khi giá tiếp cận vùng hợp lưu giữa Trendline giảm dài hạn của tháng + Hợp lưu Supply Tuần+ tháng lồng vào nhau tại vùng sẽ thực hiện sell xuống khi có tín hiệu Price Action
    Kèo sell này sẽ update liên tục.

    ĐỂ Ý TUYỆT ĐỐI VOLUM KHUNG W1 - M1: Giá tăng- volum giảm = Giá dễ quay đầu