FSFI

CADJPY- Cơ hội Bán ngắn hạn trong ngày hôm nay

Giá xuống
OANDA:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
CADJPY- M15- có 1 cơ hội sell ngược xu hướng tăng ngắn hạn tại vùng kháng cự: 82.110
Tại vùng kháng cự được kiểm tra nhiều lần 82.110 xuất hiện: Đỉnh đôi phân kỳ với Macd và Macd Histogram.
Entry: 82.059
Stoploss: 82.177
Target: 81.050
---
Từ chối trách nhiệm: Bài viết là kinh nghiệm cá nhân dự đoán về thị trường nhằm mục đích giáo dục. Mọi cơ hội đầu tư đầu có rủi ro. Tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì việc đầu tư của các bạn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.