tranbaotrung01

Đợi giá hồi về và có tín hiệu xác nhận để Sell

Giá xuống
OANDA:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
Xu hướng chính đang là giảm,tôi sẽ đợi để sell theo xu hướng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.