tranbaotrung01

Đợi giá hồi về và có tín hiệu xác nhận để Sell

Giá xuống
OANDA:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
Xu hướng chính đang là giảm,tôi sẽ đợi để sell theo xu hướng