Minhtrang92

Buy limit CADJPY tại support 87.77

Giá lên
FX:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
20 lượt xem
24
Chiến lược như cũ không thay đổi

Buy limit CADJPY tại support 87.77
SL 87.67
TP 88.15