DuyphongFX88

Sell CADJPY trên H1

Giá xuống
DuyphongFX88 Cập nhật   
OANDA:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
CADJPY trông khá đẹp để short, mình sẽ enter trade luôn
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.