UnknownUnicorn28720704

CADJPY sắp giảm nhiều hơn

Giá xuống
FX:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
Hôm nay mình sẽ nhận định CADJPY , các dòng tiền tìm về JPY đang tăng lên rất nhiều dẫn đến sự rớt giá cặp này và bên cạnh Cad yếu đi do giá dầu sẽ giảm. Ai đã short hãy tiếp tục giữ vị thế.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.