MyFriendFun

CADJPY bán ngay giá hiện tại

Giá xuống
OANDA:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
CADJPY bán ngay giá hiện tại cắt lỗ theo hình
Tự quản lý rủi ro.
đây là kế hoạch cá nhân

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.