dinhchien

CADJPY - Mua theo Head and Shoulder

Giá lên
FX:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
* 50% khi đoán hình từ quá khứ.
- Daily: Đang duy trì quy luật tăng sau khi phá vỡ xu hướng giảm.
- H4: MACD & FORCE INDEX cho kỳ vọng test đỉnh và tạo đỉnh mới. Hiện tại có hình Head and Shoulder.
- Chúc may mắn.