tranhoang2th

CADJPY: chờ tín hiệu canh bán xuống

Giá xuống
FX:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
- Đợi giá hồi về và phá vỡ đường trendline sóng hồi là ta có thể vào được
sl: trên đỉnh
tp: đáy cũ hoặc xa hơn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.