ThanhDCOfficial

Kế hoạch giao dịch CADJPY. Chỉ buy

Giá lên
ThanhDCOfficial Cập nhật   
FX:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
Qua quan sát biểu đồ cho chúng ta thấy.
- Giá đang đi trong xu hướng đi ngang
- Giá vượt điểm Pivot Point
- EMA 13 đang cắt EMA 50 đi lên
Qua đố, chúng ta sẽ:
- Chỉ buy, không sell. Dĩ nhiên sẽ có tỉ lệ giá xuống, vì giá đang chạy trong channel.
- Chờ giá phá kháng cự đi lên.
- Target kỳ vọng nếu buy là 82.72
Bình luận:
Chờ phá kháng cự đi lên

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.