Tony_Gao

Chiến lược cho CADJPY

Giá xuống
FX:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
Trên khung Daily CADJPY chưa có dấu hiệu đảo chiều mục tiêu của chúng ta sẽ bán xuống vùng 79,283 trước khi có dấu hiệu hồi phục lại....
Giao dịch đang hoạt động