Tony_Gao

Chiến lược cho CADJPY

Giá xuống
Tony_Gao Cập nhật   
FX:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
Trên khung Daily CADJPY chưa có dấu hiệu đảo chiều mục tiêu của chúng ta sẽ bán xuống vùng 79,283 trước khi có dấu hiệu hồi phục lại....
Giao dịch đang hoạt động
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.