FSFI

CADJPY- Cơ Hội Bán Tiềm Năng Hôm Nay!

OANDA:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
CADJPY- đã đi ngang trong nhiều ngày.
Tôi tìm kiếm 1 cơ hội bán ngắn hạn. Swing Trade bằng mô hình ưa thích của tôi là Bat Pattern.
Là người ưa chút mạo hiểm. Tôi có thể đặt lệnh chờ Sell Limit.
Nếu bạn là người mới hoặc người ưa an toàn. Có thể chờ mô hình nến từ chối Pinbar, Áp Đảo... theo ý bạn trong Zone vào lệnh.
Tôi không biết mô hình Bat Pattern này có hoàn thiện hay ko. Nhưng là nhà giao dịch chuyên nghiệp ,tôi cần phải lập kế hoạch sẽ cho mình để biết mình cần làm gì khi giá tới vị trí đó.
--
Entry Limit: 90.310.
Stoploss: 90.434.
Target 1 dự kiến: 90.139. (Mức Fibs hồi quy 38.2 đoạn AD)
Target 2 dự kiến: 90.032. (Mức Fibs hồi quy 61.8 đoạn AD)
--
- Đối với tôi, nếu thị trường đóng cửa vượt qua chân X thì mô hình Bat Pattern được coi là thất bại. Tôi sẽ đóng lệnh.
- Nếu bạn là người mới, cần phải hiểu rằng, thời điểm này chân D chưa hình thành. Do đó, tùy theo điểm D hoàn thiện ở đâu. Tôi sẽ phải kéo lại Fibs hồi quy đoạn AD để chỉnh lại Target của mình.
--
- Tuyên bố từ chối trách nhiệm về rủi ro: Mọi thứ trong bài viết là kinh nghiệm cá nhân chỉ dành cho mục đích giáo dục và không được coi là lời khuyên về cách đầu tư vốn. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào xảy ra trong tài khoản của bạn. Bạn và chỉ bạn phải chịu trách nhiệm cho quyết định đầu tư của chính bạn.
- Bản quyền: Tất cả nội dung là bản quyền của tôi. Bạn không được sử dụng nội dung của tôi cho bất kỳ mục đích thương mại nào.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.