OANDA:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
Theo dõi vẫn phải đợi để buy lên