Cowboyyy

CADJPY - Sell

Giá xuống
FX:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
Vào lệnh TP/ SL như hình.
Giao dịch đang hoạt động
Đóng lệnh: dừng lỗ