Trade5Day

Nhận định vùng giá mua theo chu kỳ tăng sóng

FX:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
Nhận định ban đầu cho vùng mua mới trong 1 chu kỳ tăng tiếp theo
Cập nhật lại sau khi có xác nhận tại vùng mua.