AZINVEX

Phân tích CADJPY, D1, 17:45, 20-6-2018

Giá xuống
FX:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
Mô hình vai đầu vai đã hoàn thành, cộng thêm yếu tố phá cản Swing. Sell
Nhớ di chuyển Stop Loss để bảo toàn lợi nhuận
StopLoss: 84.392
TakeProfit: 78.777
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.