AZINVEX

Phân tích CADJPY, D1, 17:45, 20-6-2018

Giá xuống
FX:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
Mô hình vai đầu vai đã hoàn thành, cộng thêm yếu tố phá cản Swing. Sell
Nhớ di chuyển Stop Loss để bảo toàn lợi nhuận
StopLoss: 84.392
TakeProfit: 78.777