OANDA:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
sell 83.646
tp 81.776
sl 84.160
Đóng lệnh: đạt mục tiêu