LiteForexVN

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH QUANH VÙNG KHÁNG CỰ TRÊN CADJPY | LiteForex

Giá xuống
OANDA:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
Giá đang có dấu hiêu giảm từ vùng kháng cự mạnh 78,00. Giá đã chạm đã chạm mức này hai lần trong tháng trước, liệu giá sẽ giảm một lần nữa không?

Chúng ta vừa nhận được số liệu không khả quang từ chỉ số PMI của Canada chúng ta có thể cuộc họp OPEC và cập nhật tình hình việc làm Canada vào ngày mai, trước khi quyết định giao dịch.
Bản cập nhật việc làm của Canada dự kiến ​​sẽ rất tệ, do đó, nó không có khả năng tác động đến CAD trừ khi có những thông tin bất ngờ. Dự kiến mức thất nghiệp có thể tăng 350k việc làm (theo Investing).
Về cuộc họp của OPEC, theo như hiện tại nhiều thông tin nhận định rằng về khả năng đi đến thỏa thuận và cắt giảm sản lượng dầu vẫn khá mong manh. Có thể dầu tiếp tục giảm và có khả năng làm giá trị CAD giảm.
Nếu kết quả cuộc họp OPEC không đi đến thỏa thuận, chúng ta có thể tìm kiếm cơ hội cho một lệnh bán trên CAD/JPY với điểm đảo chiều tiềm năng.
Lệnh chờ bán CAD/JPY ở mức 77,7, dừng lỗ tối đa ở 78,72 với rủi ro 0,50%, mục tiêu tối đa ở 75,59.
Nếu thông tin từ thị trường không ủng hộ chiến lược này, chúng ta có thể hủy lệnh. Nhưng nếu trường hợp ngược lại, chúng ta có thể tìm kiếm cơ hội gia tăng vị thế nhằm tối đa lợi nhuận.

LƯU Ý:
>> QUẢN TRỊ RỦI RO là ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU trong giao dịch và đầu tư tài chính.
>> Bài viết chỉ nhằm mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư.
---------------------------
Chúc nhà đầu tư giao dịch thành công và hiệu quả!
Happy and Safe Trading! Love and Gratitude!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.